Detalje fra facaderenovering i Hvidovre
Facaderenovering i Hvidovre

Facaderenovering i Hvidovre

Vi har facaderenovert denne større boligforening i Hvidovre.

Vi har udskiftet alle mørtelfuger, ved udkradsning og efterfølgende opfugning med mørtel.

Herudover stod vi for

  • Udbedring af små sætningsrevner, ved ilægning af rustfrit stål
  • Udskiftning af betonsålbænke til nye skiffersålbænke
  • Udskiftning af beskadigede mursten
  • Udskiftning af plader på franske altanværn


Kunde var AB Hvidovrehjørnet og rådgiver var Gaihede