Facaderenovering på Rumæniensgade

Vi har stået for en større facaderenovering af ejendommen i Rumæniensgade.

Arbejdet har omfattet udskiftning af ødelagte mursten, udskiftning af mørtelfuger, udskiftning af sålbænke, samt udskiftning af gummifuger omkring alle vinduerne.

Alle arbejder er udført på gadesiden.

Arbejdet er udført for Ef Rumæniensgade.

Rådgiver på sagen A4 ingeniører & arkitekter.